سفارشات پس از تهیه و آماده سازی و بسته بندی که 24 الی 72 ساعت طول میکشد تحویل شرکت پست شده و پس از تحویل به شرکت پست 24 الی 72 ساعت تحویل کالا زمانبر خواهد بود.